ChatGPT vs. Google Bard: 5 głównych różnic (i 5 podobieństw)

Zarówno ChatGPT, jak i Bard mają mocne i słabe strony, więc przetestowaliśmy je obie. Po godzinach interakcji oto, czego się dowiedzieliśmy.